Ελάχιστη:

 • Επεξεργαστής Intel Pentium IV 1,6 GHz
 • 256 MB RAM
 • Προσαρμογέας Ethernet 10BASE-T
 • 1024x600 προσαρμογέα βίντεο, 256 χρώματα
 • Θύρα COM (για τη σύνδεση του αναλυτή)
 • CD-ROM (για εγκατάσταση λογισμικού)
 • Windows 2000 / XP / Vista / 7/8
 • Internet
 • Πρότυπο 802.11g ασύρματη κάρτα δικτύου

Συνιστάται:

 • Intel Core 2 Duo 2 GHz
 • 512 MB RAM
 • Προσαρμογέας Ethernet 100BASE-T
 • Βίντεο 1024x768 προσαρμογέα, True-Color
 • Θύρα COM (για τη σύνδεση του αναλυτή)
 • CD-ROM (για εγκατάσταση λογισμικού)
 • Windows 7
 • Internet
 • Ασύρματο δίκτυο τυπική κάρτα 802.11g / n