Ο κατάλογος των "hot" πλήκτρων

Συντόμευση πληκτρολογίου Περιγραφή

Page Down

Επιλέγει το επόμενο σύνολο των δεδομένων.

Page Up Επιλέγει το προηγούμενο σύνολο των δεδομένων.

Space

Παύση στο ρεύμα δεδομένων λειτουργίας αναπαραγωγής.

Σε δοκιμές στις ρυθμίσεις φέρνει ένα παράθυρο με μια ψηφιακή είσοδο. Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την αξία του ελεγκτή χωρίς τη χρήση του ποντικιού.

Ctrl + S Αποθηκεύστε τα δεδομένα.
Ctrl + G

Καλεί τον αναλυτή του προγράμματος.

Ctrl + R Περνά παραμέτρους για την έκθεση του προγράμματος.
"+" Κάντε κλικ για μεγέθυνση.
"-" Κάντε κλικ για σμίκρυνση.
Ctrl + E Λαμβάνει ένα στιγμιότυπο της οθόνης και σας επιτρέπει να γράψετε ένα σχόλιο. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα φάκελο. Αυτό πρέπει να γίνει για την ενημέρωση της τεχνικής υποστήριξης όταν ο σαρωτής δείχνει λάθος δεδομένα ή ο χρήστης θέλει να δώσει προσοχή σε τυχόν ανακρίβειες στο πρόγραμμα.
Ctrl + A Αυτόματη εγκατάσταση κλίμακας σε σχέση με την Υ
Ctrl + T Προκαλέστε τους ενεργοποιητές της δοκιμής.
Ctrl + V Επιλογή στις ρυθμίσεις της λειτουργίας εικόνας.
F1 Εμφανίζει βοήθεια