29 Νοέμβριος 2022

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σύμφωνα με την :

Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ – 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορι­σμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλι­σμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμο­ποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών» (Β΄/411).

Για την έγκριση της διασκευής το όχημα προσκο­μίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που η προσκόμιση του οχήματος για έλεγχο γίνει μετά την πάροδο ενός μηνός από την ημε­ρομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, ειδοποιείται αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι­νωνιών της Περιφέρειας, ένεκα του ότι αυτή συνιστά αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος και πρέπει να δηλωθεί εντός μηνός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ ΣΤ/1832/1978 υπουργική απόφαση.

Προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημε­ρομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος.

Επιδεικνύονται στο εξής:

Τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης όπως απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών, απόδειξη ή τι­μολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτή­ματα και υλικά είναι καινουργή και αμεταχείριστα και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών τηρού­νται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιο­λογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα από­φαση, δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος και η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

Κατεβάστε όλο το κείμενο της απόφασης

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Στη λίστα των προϊόντων μας προστέθηκε το τροχήλατο εποπτικό μέσο διδασκαλίας F-MO9816G, το οποίο αποτελεί την αιχμή του δόρατος των εποπτικών μέσων για την τεχνική εκπαίδευση του τομέα των αυτοκινήτων.

περισσότερα

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Μία νέα εφαρμογή διαγνωστικού λογισμικού Android είναι διαθέσιμη για χρήση με όλες τις  ασύρματες συσκευές OBDLink σε συνδιασμό με κινητό τηλέφωνο ή tablet.

περισσότερα

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος σεμιναρίων κατάρτισης για την κίνηση των οχημάτων με αέρια καύσιμα.Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στο παράρτημα Ιωαννίνων του Κ.Ε.Κ της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με την Vantzos automotive enginnering όπου και υλοποιήθηκε το πρακτικό μέρος της κατάρτισης.

Το σεμιναριακό κύκλο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με επιτυχία 21 συμμετέχοντες από το χώρο των συνεργείων αυτοκινήτων του Νομού Ιωαννίνων.

 

IMGP2688sIMGP2690simage_006simage_024s

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
Ένας νέος τομέας που αφορά στην Εκπαίδευση προστέθηκε στην περιοχή λήψης αρχείων. Στην κατηγορία Πτυχιακές εργασίες μπορείτε να βρείτε δημοσιευμένες εργασίες των αποφοίτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με θέματα σχετικά με την Τεχνολογία των Οχημάτων.
Συνεργείο αυτοκινήτων & αερίων καυσίμων

περισσότερα...

Διαγνωστικά εργαλεία αυτοκινήτων OBD2

περισσότερα...

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων γνήσια & aftermarket

περισσότερα...

Τεχνική εκπαίδευση & κατάρτιση

περισσότερα...

Νέο προϊόν

Νέο προϊόν

Διαγνωστικό εργαλείο iCarsoft i820

δείτε το

Νέο προϊόν

Νέο προϊόν

Παλμογράφος αυτοκινήτων CarScope Viso

δείτε το

Υπηρεσίες & προϊόντα

Υπηρεσίες & προϊόντα

Παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου με γνώμονα την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη

Αξιοπιστία

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Εδώ και δεκαετίες χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας

Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη βασικού και εκτεταμένου επιπέδου.

Αποστολή

Αποστολή προϊόντων

Αποστολή προϊόντων την ίδια μέρα, με όποιο τρόπο επιλέξετε.

Εκπαίδευση

Τεχνικά σεμινάρια

Υπηρεσίες τεχνικής κατάρτισης και εκπαίδευσης επαγγελματιών