Στη λίστα των προϊόντων μας προστέθηκε το τροχήλατο εποπτικό μέσο διδασκαλίας F-MO9816G, το οποίο αποτελεί την αιχμή του δόρατος των εποπτικών μέσων για την τεχνική εκπαίδευση του τομέα των αυτοκινήτων.

περισσότερα