Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Σε ειδικές περιπτώσεις κυλινδροκεφαλών για τις οποίες δεν υπάρχουν περιθώρια σφάλματος κατά τις φάσεις της επεξεργασίας, ή το ιστορικό ροϊκής βελτίωσής τους είναι αμφιλεγόμενο, ή ακόμα πρόκειται για κομμάτια για τα οποία υπάρχουν μικρά χρονικά περιθώρια για έρευνα και εξέλιξη,  είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ένα ακριβές αντίγραφο της μορφής των αυλών και του θαλάμου καύσης της κυλινδροκεφαλής με σκοπό να χρησιμοποιηθεί το αντίγραφο αυτό κατά τη διάρκεια της ροϊκής βελτίωσης και όχι η κυλινδροκεφαλή του κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο αφού ολοκληρωθούν οι όποιες τροποποιήσεις πάνω στο ακριβές αντίγραφο και τεκμηριωθούν τα περιθώρια βελτίωσης σε αυτό, μπορεί στη συνέχεια να γίνει η επεξεργασία στη γνήσια κυλινδροκεφαλή με 100% ασφάλεια και γνώση των συνεπειών των τροποποήσεων σε αυτή.