1. Ο κατασκευαστής εγγυάται την απουσία κατασκευαστικού ελαττώματος και δυσλειτουργίες του εξοπλισμού και είναι υπεύθυνος για την εγγυήση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι υποχρεώσεις εγγύησης πραγματοποιούνται αποκλειστικά με την αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών, και μόνο μετά την επιστροφή της παραδοθείσας συσκευής.
 2. Η διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να υπολογίζεται από την αγορά και από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και είναι 18 μήνες. Πάνω από αυτό δεν θα ισχύει αν η νομοθεσία προβλέπει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τις ατέλειες με επισκευή ή αντικατάσταση, με την προϋπόθεση ότι το ελάττωμα προκλήθηκε από σφάλμα. Η συσκευή που δίδεται για την αντικατάσταση μπορεί να είναι νέα ή και να αποκατασταθεί η ίδια, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο κατασκευαστής εγγυάται ότι η απόδοση της δεν θα είναι χειρότερη από εκείνης που αντικαθίσταται.
 4. Η εργοστάσιακή εγγύηση επισκευής του ελαττωματικού εξοπλισμού συνεπάγεται αύξηση της περιόδου εγγύησης κατά το χρόνο της επισκευής.
 5. Η παράδοση στον κατασκευαστή, σε περίπτωση επισκευής της εγγύησης πραγματοποιείται από τον αγοραστή.
 6. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στη συσκευή, χωρίς να θίγει τις παραμέτρους του.
 7. Ο μέγιστος χρόνος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος στις επισκευές εγγύησης.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Για τα παραποιημένα προϊόντα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του κατασκευαστή.
 2. Σε μηχανική βλάβη στο καλώδιο ή τη συσκευή, αν δεν είναι του αρχικού κατασκευαστή.
 3. Σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται από την υψηλή θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τα υγρά, τις χημικές ουσίες, καθώς και σε επαφή με το εσωτερικό των συσκευής.
 4. Βλάβες που προκαλούνται από την επίδραση του περιβάλλοντος (βροχή, χιόνι, χαλάζι, καταιγίδα, κλπ), η λόγω ανωτέρας βίας (πόλεμος, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κ.λπ. ..)

Αποποίηση εγγύησης

Αν και έχει ληφθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, και τις σύγχρονες αναγνώσεις αυτής της συσκευής, είναι πιθανό ότι ο σαρωτής "ScanDoc" να μην μπορεί να λειτουργήσει με ξεχωριστά συστήματα ή μοντέλα των αυτοκινήτων.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, επακόλουθες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού, του διαγνωστικού εξοπλισμού και την τεχνική υποστήριξη, εκτός από εκείνη που προκύπτει από τη σύνδεση από το νόμο.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του κατασκευαστή περιορίζεται στο κόστος του υλικού και του λογισμικού που αγοράζονται από το χρήστη.

Σε περίπτωση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε βλάβη ή προβλήματα με το όργανο, ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή σας για βοήθεια και την ταχεία ταυτοποίηση των σφαλμάτων. Ο τοπικός προμηθευτής σας θα απαιτήσει από εσάς τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Σύμπτωμα
 2. Το σειριακό αριθμό του οργάνου
 3. Πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο: τα δεδομένα που ελέγχθηκαν, το μοντέλο αυτοκινήτου, το έτος κατασκευής και τον αριθμό αναγνώρισης της ταυτότητας οχήματος.